Choroby pečene - LIV 52

Go to content

Main menu

Choroby pečene

Pečeň
Najčastejšie ochorenia pečene sú:

Vírusové zápaly pečeňe- hepatitída A,B,C
Steatóza pečene
Cirhóza pečeňe


Hepatitída typu A
Hepatitída A sa ľudovo nazýva chorobou špinavých rúk. prenáša sa v podmienkach zhoršenej hygieny. Najvyšší výskyt je medzi deťmi predškolského a školského veku. Prvé príznaky nie sú typické, môžu sa prejaviť ako chrípka- únava, teploty, svalové bolesti. Po niekoľkých dňoch sa objavia zažívacie obtiaže/zvracanie, bolesti v hornej časti brucha, nechuť k jedlu/. U detí a mladých ľudí prebieha ochorenie väčšinou bez komplikácií. S pribúdajúcim vekom vekom má však ochorenie vážnejší priebeh a môže nastať aj trvalé poškodenie pečene.Najúčinnejšou ochranou je očkovanie.

Hepatitída typu B
Hepatitída B je vážne infekčné ochorenie spôsobené vírusom hepatitídy B. írus sa prenáša infikovanou krvou a telesnými tekutinami nakazeného človeka/vrátane spermií, vaginálneho sekrétu a slín/. U väčšiny nakazených sa prejavia chrípke podobné príznaky, alebo ochorenie prebehne bez príznakov, najmä u malých detí. Iných môže infekcia hepatitídou B spúsobiť ťažkosti trvajúce celé týždne až mesiace- ustavičná únava, slabosť, nevoľnosť, žlté sfarbenie kože, očného bielka a tmavý moč ako príznak poškodenia pečene. V najťažších prípadoch hepatitída B môže prejsť do trvalého poškodenia pečene i priamo spôsobiť smrť. Odhaduje sa, že ročne zomiera vo svete na ochorenie súvisiace s hepatitídou B/ cirhóza, rakovina pečene/ viac ako 2 milióny ľudí. Doteraz neexistuje účinná liečba iba podporná terapia- vylúčenie fyzickej námahy a prísna pečeňová diéta počas niekoľkých mesiacov. Najúčinnejšou ochranou je očkovanie.

Hepatitída typu C
Rovnako ako vírus hepatitídy B, tak aj hepatitída typu C sa najčastejšie prenáša parenterálnou cestou a to krvnými derivátmi,trnasfúziami krvi, pri hemodialýze pacientov, pichnutím infikovanou ihlou, tetovaním a piercingom. Pacienti v akútnej fázeochorenia môžu mať zvýšené teploty, poruchy trávenia, hnačky. Priebeh ochorenia má charakter črevnej vírusovej infekcie a po niekoľkých dňoch ustupuje. 80% pacientom prechádza ochorenie do chronického štádia zápalu pečene. Väčšina pacientov sa sťažuje na zvýšenú únavu, nevýkonnosť, abdominálny dyskomfort, bolesti pod pravým rebrovým oblúkom, intermitentné hnačky. Dôležitým prelomom v liečbe chronickej hepatitídy typu C bolo zavedenie liečby ribavirinom- prípravok s antivírusovými vlastnosťami.

Cirhóza
Cirhóza je časté ochorenie pečene. Predstavuje difúzny proces charakterizovaný fibrózou/tkanivo , menejcenné,náhradné, neschopné plniť funkciu pôvodného pečeňového tkaniva/ a prestavbou architektúry pečene, s následnou nekrózou/odumretím/ pečeňových buniek. Veľa etiologických agensov pôsobí toxicky na pečeň, vrátane alkoholu. Alkohol a chronická vírusováhepatitída B a c sú najčastejšou príčinou cirhózy pečeňe. Príznaky môžu začínať slabosťou, bolesťami brucha, napínaním na zvracanie ažpo úbytok telesnej hmotnosti, nechutenstvo, únavu, opuchy dolných končatín.
Liečba pozostáva v prísnej abstinencii alkoholu, vitamínových prípravkoch, vrátane vitamínu K pri poruchách zrážanlivosti , hepatoprotektívach a v transplantácii pečene.

Steatóza pečene
Steatóza/stukovatenie/ je nadmerné hromadenie tuku v bunkách. Ide o získanú metabolickú poruchu vyvolanú rôznymi endogénnymi alebo exogénnymi faktormi. Prítomné sú početné menšie či väčšie tukové kvapôčky v pečeňových bunkách. Častým sprievodným nálezom je jazvovatenie a tvorba kolagénového väziva. Základom liečby je obmedzený prívod tukov a nasadenie hepatoprotektív.

 
 
Back to content | Back to main menu